Καλουδάτικα, Κάτω Κορακιάνα, Κέρκυρα, 49083
(+30) 6938714674
Prenota on-line

Two - Bedroom Apartment (4 Adults)

Max person:  + (+2 )

Room size: 42 m2