Καλουδάτικα, Κάτω Κορακιάνα, Κέρκυρα, 49083
(+30) 6938714674
Book online

Two - Bedroom Apartment (4 Adults)

Max person:  + (+2 )

Room size: 42 m2